GIẢI PHÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHO NÔNG NGHIỆP

  • Hệ thống bơm năng lượng mặt trời độc lập
    Phù hợp với các trang trại nông nghiệp, hệ thống bơm cấp nước, đầm nuôi tôm-thủy sản không có lưới điện.
hệ thống hòa lưới Thái Bình

HỆ THỐNG HÒA LƯỚI

bơm nước năng lượng mặt trời Thái Bình

HỆ THỐNG BƠM ĐỘC LẬP