GIẢI PHÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHO DOANH NGHIỆP

Điện năng lượng mặt trời hòa lưới
Hệ thống không sử dụng ắc quy, cung cấp nguồn năng lượng sạch, thân thiện môi trường.

Điện năng lượng mặt trời hybrid
Hệ thống kết hợp ắc quy tích đảm bảo cung cấp nguồn điện 24/7 cho doanh nghiệp.

HỆ THỐNG HÒA LƯỚI

HỆ THỐNG HIBRID