GIẢI PHÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

hệ thống hòa lưới Thái Bình

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

bơm nước năng lượng mặt trời Thái Bình

HỆ THỐNG BƠM NƯỚC

Cảm nhận khách hàng

Thành Long đánh giá cao tính hiệu quả về kinh tế và môi trường của dự án này. Chúng tôi rất hài lòng với năng lực tư vấn, thiết kế và thi công của Bách Việt. Dự án hoàn thành đúng hạn, hệ thống có…
Tôi đánh giá cao về năng lực của Bách Việt. Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới giúp gia đình tôi tiết kiệm được 700 nghìn tiền điện mỗi tháng, tôi dự định sẽ lắp đặt thêm 1 hệ thống bơm nước bằng năng lượng mặt trời để sử dụng cho khu vườn của tôi…
Nhờ Bách Việt tư vấn, tôi đã lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới 5kw cho văn phòng làm việc của tôi. Hệ thống hoạt động ổn định, hàng tháng tiết kiệm cho tôi lên tới 80% lương điện tiêu thụ….

Cảm nhận khách hàng

Thành Long đánh giá cao tính hiệu quả về kinh tế và môi trường của dự án này. Chúng tôi rất hài lòng với năng lực tư vấn, thiết kế và thi công của Bách Việt. Dự án hoàn thành đúng hạn, hệ thống có…
Tôi đánh giá cao về năng lực tư vấn, thiết kế của Bách Việt. Hệ thống điện hòa lưới giúp gia đình tôi tiết kiệm được 2 triệu tiền điện mỗi tháng, tôi dự định sẽ lắp đặt thêm 1 hệ thống 5kw cho ngôi nhà ở quê của tôi..
Nhờ Bách Việt tư vấn, tôi đã lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới 5kw cho văn phòng làm việc của tôi. Hệ thống hoạt động ổn định, hàng tháng tiết kiệm cho tôi lên tới 80% lương điện tiêu thụ….